ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Recycling Collection
18 Νοεμβρίου, 2021
Καλό Πάσχα
22 Μαρτίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ/ΛΕΜΠΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ/ΛΕΜΠΑΣ.


Από τα Κοινοτικά Συμβούλια Χλώρακας /Λέμπας ζητούνται προσφορές για χρονική περίοδο πέντε μηνών. Η προσφορά αναφέρεται σε δύο παροχείς υπηρεσίας, με ημερομηνία έναρξης προσφοράς παροχής υπηρεσίας – παραχώρησης υπηρεσίας έκδοσης εισητηρίων ενοικίασης ειδών θαλάσσης – κρεβατάκια/ ομπρέλες , στην περιοχή «Κοτσιάς» των κοινοτήτων Χλώρακας/Λέμπας , αρχομένης την Δευτέρα 06 Ιουνίου και λήγουσας τις 31/10/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι προσφοροδότες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας ή και Λέμπας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΕΣ

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων Χλώρακας/Λέμπας και κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κ. Συμβουλίου Χλώρακας , σε κλειστό φάκελο και αναγράφεται ευδιάκριτα «Προσφορά παραχώρησης υπηρεσίας -- παροχέας έκδοσης εισητηρίων ενοικίασης ειδών θαλάσσης – κρεβατάκια/ ομπρέλες, στην περιοχή «Κοτσιάς» των κοινοτήτων Χλώρακας/Λέμπας

Η κατάθεση προσφορών να γίνει μέχρι την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και όχι αργότερο των 1.00 μ.μ


ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΛΕΜΠΑΣ .

Χλώρακα 23 Μαΐου 2022
JCC Payments
Ελληνικα