Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Εξόφληση Λογαριασμών

Ανακοίνωση – Παρατηρητής της Γειτονιάς
18 Σεπτεμβρίου, 2017
Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Στόχοι του Σχεδίου Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων
18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση - Εξόφληση Λογαριασμών

Οι λογαριασμοί σας πρέπει να εξοφλούνται μέχρι την τελευταία ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στον λογαριασμό.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

Στο Κοινοτικό Ταμείο(στα γραφεία της κοινότητας, στις ώρες λειτουργίας όπως φαίνονται πιο κάτω).
Στα ταμεία σε όλα τα Συνεργατικά Ιδρύματα(με κατάθεση στον λογαριασμό του Κοινοτικού Συμβουλίου).
Στο διαδίκτυο μέσω της JCC Smart.

Μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής οι λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο στο Κοινοτικό Ταμείο(στα γραφεία της Κοινότητας), και μέσω της JCC.
Επιταγές να εκδίδονται στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας.
Ο δημότης που για οποιοδήποτε λόγο, φεύγει από την περιοχή της κοινότητας, παρακαλείται όπως εξοφλά στο Κοινοτικό Ταμείο, οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά πιθανό να έχει, για αποκομιδή σκυβάλων, Επαγγελματικό Φόρο, Άδεια Λειτουργίας, Υδατοπρομήθεια, κλπ και να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της Κοινότητας για διόρθωση των φορολογικών της καταλόγων.

Αριθμός Λογαριασμού Κοινοτικού Συμβουλίου

Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου: 4018496-1

Ωράριο λειτουργίας κοινοτικού ταμείου:

Δευτέρα – Παρασκευή : απο τις 8.00π.μ. – 1.45μ.μ.


JCC Payments
Ελληνικα