Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Περισυλλογή Σκυβάλων

(22/09/17) – Μουσική Βραδιά Λέμπας ”ΛΕΜΠΑ 3000 π.χ.”
15 Σεπτεμβρίου, 2017
Ανακοίνωση – Παρατηρητής της Γειτονιάς
18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση - Περισυλλογή Σκυβάλων

Πληροφορούνται οι κάτοικοι/κάτοχοι υποστατικών της κοινότητας Λέμπας ότι:

Η αποκομιδή οικιακών σκυβάλων στην περιοχή Λέμπας θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Ευθύνες Κοινότητας :

Η συλλογή των σκυβάλων και η μεταφορά τους στο χώρο υγειονομικής ταφής.

Ευθύνες Κατοίκων :

1. Η τοποθέτηση των σκυβάλων θα πρέπει να γίνεται σε γερές σακούλες καλά δεμένες. Τα «χύμα» σκύβαλα λερώνουν και προκαλούν δυσάρεστες οσμές, πρώτα σε εμάς και έπειτα στους γείτονες μας.

2. Να αποφεύγεται η χρήση μικρών σακουλιών για την τοποθέτηση των σκυβάλων γιατί προκαλούν δυσκολία και καθυστέρηση στην αποκομιδή των σκυβάλων από τα συνεργεία περισυλλογής σκυβάλων.

3. Η τοποθέτηση των σκυβάλων να γίνεται σε κατάλληλα και επαρκή σκυβαλοδοχεία (μαύρους κάλαθους) ή τα μεγάλα τροχήλατα σκυβαλοκιβώτια.

4. Δεν αφήνουμε εκτεθειμένες σακούλες με σκύβαλα. Αποφεύγεται έτσι η καταστροφή τους από αδέσποτους σκύλους και γάτους και ο διασκορπισμός τους στους δρόμους και τα πεζοδρόμια.

5. Καθαρισμός και απολύμανση των ιδιωτικών σκυβαλοδοχείων μετά από κάθε χρήση.

6. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα σκύβαλα που στάζουν. Φλούδες καρπουζιών, εντόσθια ψαριών ή οτιδήποτε άλλο σε υγρή μορφή λερώνουν και μολύνουν το σκυβαλοδοχείο (μαύρο κάλαθο) ή το τροχήλατο σκυβαλοκιβώτιο.

7. Τα σκυβαλοδοχεία να τοποθετούνται έξω από το υποστατικό τους, λίγες ώρες πριν την καθορισμένη μέρα και ώρα συλλογής των σκυβάλων και ποτέ προηγουμένως.

8. Στα οικιακά σκυβαλοδοχεία απαγορεύεται να τοποθετούνται: σπασμένα γυαλιά, αιχμηρά αντικείμενα, ξύλα, βελόνες, σίδερα, οικοδομικά υλικά, μπαταρίες κλπ, γιατί είναι επικίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα στους σκυβαλοσυλέκτες ή ζημιά στο απορριμματοφόρο όχημα.

9. Τα χαρτοκιβώτια και παρόμοιας επιφάνειας υλικά να συμπιέζονται και να δένονται σε μικρά δέματα για περιορισμό του όγκου τους και για να μην σκορπίζονται.

10. Το βάρος των σακουλιών να είναι τέτοιο που να μην δυσκολεύει τους σκυβαλοσυλέκτες στην απόρριψη τους στον απορριμματοδέκτη.

11. Ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι σταθμεύουν μπροστά από τα σπίτια τους τα ιδιόκτητα τους οχήματα να μην δυσκολεύει την περισυλλογή των σκυβάλων από τα συνεργεία.


JCC Payments
Ελληνικα