Καθαρισμός Οικοπέδων

Πασχαλινό ωράριο
21 Απριλίου, 2021
Recycling Collection
18 Νοεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση/Καθαρισμός Οικοπέδων


Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας, όπως μεχρι την 15ή Μαιου 2021 προχωρήσουν σε καθαρισμό αυτών από χόρτα,άχρηστα υλικά ή και άλλα σκύβαλα.

Αν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία δεν καθαριστούν το Κ.Σ Λέμπας θα καθαρίσει τα τεμάχια γής και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες ανάλογο ποσό των εξόδων καθαρισμού.

JCC Payments
Ελληνικα