Κοινοτικό Συμβούλιο

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος :


Αντιπρόεδρος :


Μέλη :


Θουκυδίδης Χρυσοστόμου


Κώστα Σιαηλής


Ευστάθιος Ευσταθίου

Σόφη Θεοδοσίου

Εμμανουέλλα Ζωνιά

Ανδρέας Γεωργίου

Εύρη Ευριπίδου

 
 

JCC Payments
Ελληνικα