Ανακοινώσεις

10 Απριλίου, 2017

Ανακοίνωση – Διαδικτυακές Πληρωμές Λογαριασμών

18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Περισυλλογή Σκυβάλων

18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση – Παρατηρητής της Γειτονιάς

18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Εξόφληση Λογαριασμών

18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Στόχοι του Σχεδίου Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Ανακύκλωση

18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Υδατοπρομήθεια / Τιμολόγηση Πόσιμου Νερού

Παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι την ημερομηνία που αναγράφετε στο τιμολόγιο. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται 10% πρόσθετη επιβάρυνση. Άρνηση πληρωμής εξυπακούει δικαστικά μέτρα για είσπραξη των οφειλών. Πρώτη […]
18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Φορολογίες 2017

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  2017  Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας αφού συζήτησε την επιβολή φορολογιών για το έτος 2017  αποφάσισε  όπως:   α) Οι φορολογίες για αποκομιδή σκυβάλων και κοινοτικών υπηρεσιών παραμείνουν οι ίδιες […]
JCC Payments
Ελληνικα