Οδικό Δίκτυο

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


Το Κ.Σ. Λέμπας θέτοντας την αναβάθμιση του οδικού δικτύου ψηλά στις προτεραιοτητές του έχει υποβάλει στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία για δημιουργία και εγγραφή νέων δρόμων για πρόσβαση στα περίκλειστα τεμάχια με στόχο την αναπτυξή τους. Μερικοί από τους δρόμους αυτούς είναι η Οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Οδός Αγίου Μάμα, Οδός Ξερόλιμνης, Οδός Αποστόλου Ανδρέα, Οδός Άκη Κλεάνθους,Οδός Στάς Παράσκου, Απ. Βαρνάβα, Οδός Ιθάκης, Οδός Ακανθούς κ.α.
Επίσης έχει προωθηθεί για εκτέλεση το έργο της Λεωφόρου Ελλάδος το οποίο προωθείται ως Πολεοδομικό έργο και είναι άμεσα συνυφασμένο με τον παραλιακό δρόμο .
Η Λεωφόρος Ελλάδος είναι πρωταρχικής σημασίας και θα συνδέει την οδό Αγίου Στεφάνου (δρόμος Λέμπας – Κισσόνεργας) με τον παραλιακό δρόμο Τάφοι των Βασιλέων. Ο δρόμος αυτός θα αρχίζει από το σημείο δίπλα από το
ανθοπωλείο του Χριστάκη Ιακώβου όπου θα δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος και θα τερματίζει σε κυκλικό κόμβο στο σημείο της ταβέρνας Κασπαρή στον παραλιακό δρόμο. Θα είναι ένας σύγχρονος δρόμος δύο λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους 3.50m η κάθε μιά, με κεντρική νησίδα πλάτους 1m και ποδηλατόδρομο αμφίδρομης κίνησης πλάτους 2.10m εκατέρωθεν του δρόμου.
Επίσης διαλαμβάνει την κατασκευή τρίτου κυκλικού κόμβου στο σημείο που οδηγεί στον Αρχαιολογικό Χώρο για την δυνατότητα επαναστροφής των διερχομένων οχημάτων αλλά και ως μέτρο κυκλοφοριακής ύφεσης σε ένα ευθύ δρόμο μήκους 1.3km περίπου.

Η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων του δρόμου αναμένεται εντός του 2016 και στη συνέχεια η ταυτόχρονη υλοποίηση του έργου με τον παραλιακό δρόμο.
JCC Payments
Ελληνικα