Γενικές Πληροφορίες

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΘΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ:


A Τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Τέχνης οι οποίες θα αναπαλαιωθούν.
 
B Τις νέες κτιριακές υποδομές 1700 τετραγωνικών μέτρων που θα δημιουργηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα περιλαμβάνουν :
 
Κέντρο εικαστικής εκπαίδευσης για διεξαγωγή εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές.
Κέντρο φιλοξενίας και διαμονής φοιτητών και καλλιτεχνών από το εξωτερικό.
Ξενώνες για προσωρινή διαμονή μαθητών και καθηγητών μέσης εκπαίδευσης.
Στο έργο θα περιλαμβάνεται επίσης και εργαστήριο κεραμικής για διδασκαλία της αγγειοπλαστικής. Σημειώνεται ότι η Κοινότητα Λέμπας κατά τον Μεσαίωνα αποτέλεσε το πρώτο Κέντρο Παραγωγής και Εξαγωγής της Εφυαλωμένης Κεραμικής.

Σχεδιασμός και χωροθέτηση των εγκαταστάσεων της σχολής

Απεικόνιση εσωτερικού χώρου της σχολής

 

Η ανάδειξη της Λέµπας ως του Πρώτου Κέντρου στην Κύπρο παραγωγή και εξαγωγής της εφυαλωµένης κεραµικής κατά τον Μεσαίωνα(1200-1300 µχ) βρίσκεται στις προταιρεότητες του Κοινοτικού Συµβουλίου. Η ανάδειξη της Λέµπας ως του Πρώτου Κέντρου στην Κύπρο παραγωγή.
 
 
 
 
 
 
 
 
JCC Payments
Ελληνικα