Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Φορολογίες 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Υδατοπρομήθεια / Τιμολόγηση Πόσιμου Νερού
18 Σεπτεμβρίου, 2017
Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Διάφορες δημοσιεύσεις για την Λέμπα
18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση - Φορολογίες 2017


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  2017 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας αφού συζήτησε την επιβολή φορολογιών για το έτος 2017  αποφάσισε  όπως:

 

α) Οι φορολογίες για αποκομιδή σκυβάλων και κοινοτικών υπηρεσιών παραμείνουν οι ίδιες για κάθε νοικοκυριό, δηλαδή €100 για τις κοινοτικές υπηρεσίες και €100 για  τα σκύβαλα.

 

β) Για συνταξιούχους με εισόδημα από  €500 έως €750 το μήνα η χρέωση  θα είναι €75 για αποκομιδή σκυβάλων και €75  για κοινοτικές υπηρεσίες και για όσους το εισόδημα είναι κάτω των €500 το μήνα η χρέωση θα είναι €50 για αποκομιδή σκυβάλων και €50 για κοινοτικές υπηρεσίες.

 

γ) Για άτομα με μερική η ολική ανικανότητα καθώς και για μονογονεϊκες οικογένειες η χρέωση θα είναι €50.00 για τις κοινοτικές υπηρεσίες και €50.00 για τα σκύβαλα.

 

δ) Οι πολύτεκνοι που παίρνουν επίδομα τέκνου(έχουν έστω και ένα παιδί κάτω των 18 ετών) μόνιμοι κάτοικοι Λέμπας θα λαμβάνουν 20% έκπτωση στις Κοινοτικές Υπηρεσίες  με την προϋπόθεση ότι η τακτοποίηση του λογαριασμού τους θα είναι εμπρόθεσμη και θα προσκομίσουν κατά την πληρωμή τα απαραίτητα στοιχεία.(ανανεωμένη κάρτα πολυτέκνων κτλ)

 

ε) Οι τρίτεκνοι που παίρνουν επίδομα τέκνου(έχουν έστω και ένα παιδί κάτω των 18 ετών) που είναι μόνιμοι κάτοικοι Λέμπας θα λαμβάνουν 15% έκπτωση στις Κοινοτικές Υπηρεσίες με την προϋπόθεση ότι η τακτοποίηση του λογαριασμού τους θα είναι εμπρόθεσμη και θα προσκομίσουν κατά την πληρωμή τα απαραίτητα στοιχεία.

 

ζ) Ο φόρος  ενοικίου καθορίστηκε 1.5%. Στις περιπτώσεις που οι ενοικιαστές υποστατικών δεν προσκομίσουν στο Κ.Σ. Λέμπας  ενοικιαστήριο έγγραφο ο φόρος ενοικίου θα καθορίζεται στα €50 ανά διαμέρισμα/κατοικία.

Για τα διαμερίσματα που είναι ενοικιασμένα η χρέωση θα είναι €100 για τις κοινοτικές υπηρεσίες και €100 για  τα σκύβαλα. Για τα διαμερίσματα που δεν είναι ενοικιασμένα η χρέωση θα είναι μόνο€100 για τις κοινοτικές υπηρεσίες.

Επίσης για  τα  διαμερίσματα που ενοικιάζονται  η χρέωση των Φορολογιών και Υδατοπρομήθειας θα εκδίδονται  στο όνομα του Ιδιοκτήτη και όχι του ενοικιαστή. Θα εκδίδονται  στο όνομα του ενοικιαστή μόνο εάν προσκομίσουν προκαταβολή  €239 (€68 για Υδατοπρομήθεια και € 171 για Φορολογία) και αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

 

η) Ο επαγγελματικός φόρος αποφασίστηκε ξεχωριστά αναλόγως της κάθε επιχείρησης.

 

θ) Για τους κατόχους Τ/Κ τεμαχίων καθορίστηκε χρέωση με κατώτατο ποσό  €20 και η χρέωση θα γίνεται ανεξάρτητα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε τεμαχίου

Σε κάθε φορολογούμενο γίνεται γνωστοποίηση του ύψους επιβληθέντος τέλους φορολογιών.

Παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι τέλος του χρόνου. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται 10% πρόσθετη επιβάρυνση. Άρνηση πληρωμής εξυπακούει δικαστικά μέτρα για είσπραξη των οφειλών.

Ενστάσεις μπορεί να υποβάλλονται γραπτώς , σε χρονικό περιθώριο 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τέλους  στον Έπαρχο Πάφου.

 

JCC Payments
Ελληνικα