Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Πληρωμές και Υδατοπρομήθεια

(12/11/17) – Εκδρομή/Προσκυνήματα στα ορεινά
14 Νοεμβρίου, 2017
Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Για Σκύλους
14 Νοεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση - Πληρωμές και Υδατοπρομήθεια


 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΜΠΑΣ / COMMUNAL BOARD OF LEMBA

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
ΜΗΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ
Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Πληρωμή λογαριασμών γίνεται μέχρι την τελευταία ημερομηνία πληρωμής στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας (γίνονται δεκτές επιταγές, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες), στην ιστοσελίδα του Κ.Σ. Λέμπας (www.lemba.org.cy) , σε όλα τα Συνεργατικά Ιδρύματα(Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού Κ.Σ. Λέμπας 4018496-1) και από την JCC SMART (www.jccsmart.com )
Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής οι λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο στα γραφεία του Κ.Σ. Λέμπας ή στην ιστοσελίδα του Κ.Σ. Λέμπας.

Όταν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης θα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 10% επί του οφειλόμενου ποσού και θα αποκόπτεται η υδατοπρομήθεια χωρίς άλλη ειδοποίηση. Για την επαναφορά της υδατοπρομήθειας θα επιβάλλεται δικαίωμα επανασύνδεσης.

Έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών απαλλάσσει τόσο τους καταναλωτές όσο και το Κ.Σ. Λέμπας από περιττά έξοδα και ταλαιπωρία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά τον υδρομετρητή φέρει αποκλειστικά ο καταναλωτής, όπως και την ευθύνη για οποιαδήποτε υπερκατανάλωση και ανάλογη χρέωση. Για να προληφθεί σπατάλη του νερού και πληρωμή ψηλών λογαριασμών συστήνεται να γίνεται τακτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και παρακολούθηση της κατανάλωσης που καταγράφει ο υδρομετρητής.

Ο χώρος γύρο από τον υδρομετρητή θα πρέπει να διατηρείται ελεύθερος και καθαρός για την ανεμπόδιστη λήψη των ενδείξεων , διαφορετικά το Κ.Σ. Λέμπας μπορεί να προβαίνει σε υποθετικό υπολογισμό της κατανάλωσης. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε επέμβαση ,μετακίνηση ή πρόκληση ζημιάς στον υδρομετρητή ή το διακόπτη του σωλήνα παροχέτευσης του νερού.

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει να διακοπεί προσωρινά η υδατοπρομήθεια στο υποστατικό του για λόγους ασφαλείας. Σε αυτή την περίπτωση θα καταβάλλεται μόνο το πάγιο τέλος και τα δικαιώματα αποσύνδεσης και επανασύνδεσης που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Σε περίπτωση που καταναλωτής δεν χρειάζεται πλέον την παροχή νερού ή έχει μετακομίσει ή πωλήσει το υποστατικό του θα πρέπει να ειδοποιεί σχετικά το Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας. Μη έγκαιρη πληροφόρηση ενδεχομένως να κοστίσει στο καταναλωτή περισσότερα.
JCC Payments
Ελληνικα